News

aktywizacja

News

Rozeznanie rynku – Poradnictwo prawno-obywatelskie

Informujemy o rozeznaniu rynkowym dotyczącym realizacji Zadania nr 2.
W ramach zadania przewidziane jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu „Społecznie Aktywni!”

Zad 2_Rozeznanie rynku – Pomoc prawno-obywatelska

Załącznik 1 do rozeznania prawnik

Załącznik 2 do rozeznania prawnik

 

Ofertę należy złożyć do 08 listopada 2021 roku, godz. 15.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

WIĘCEJ »

Rozeznanie Rynku – Wsparcie psychologiczne

Informujemy o rozeznaniu rynkowym dotyczącym realizacji Zadania nr 2.
W ramach zadania przewidziane jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Społecznie Aktywni!”

Rozeznanie Rynku – Zad 2. Wsparcie psychologiczne

Załącznik 1 do rozeznania psycholog
Załącznik 2 do rozeznania psycholog

Ofertę należy złożyć do 08 listopada 2021 roku, godz. 15.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

WIĘCEJ »

Rozeznanie Rynku – Doradztwo zawodowe

Informujemy o rozeznaniu rynkowym dotyczącym realizacji Zadania nr 1.
W ramach zadania przewidziane jest spotkanie uczestników projektu z doradcą zawodowym w celu utworzenia Indywidualnych Ścieżek Reintegracji

Rozeznanie Rynku – Zad 1. Doradca Zawodowy

Załącznik 1 do rozeznania doradca
Załącznik 2 do rozeznania doradca

Ofertę należy złożyć do 08 listopada 2021 roku, godz. 15.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

WIĘCEJ »

Partner projektu

Partnerem przy realizacji projektu „Społecznie Aktywni!” jest Fundacja AKME.

Działania Fundacji AKME koncentrują się wokół prowadzenia Dziennych Domów Pomocy, działań reintegracyjnych oraz organizacji szkoleń dla kadr organizacji pozarządowych. Stały zespół Fundacji tworzy ponad 50 osób m.in. psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, opiekunowie osób starszych, terapeuci zajęciowi.

Dysponuje ona dużym doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

7.1.2

WIĘCEJ »

Rozpoczęcie realizacji projektu

Informujemy, że Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet rozpoczęła realizację projektu „Społecznie Aktywni!” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plakat informacyjny 7.1.2._page-0001

WIĘCEJ »
Wdrożenie:    Agencja Reklamowa Poznań